Kokybė ir garantija

  •  6. Prekių kokybė ir garantija.
    6.1. Individualūs prekės kokybės ir garantijos duomenys yra nurodomi elektroniniu paštu pateikus Užsakymą.

    6.2. Pardavėjas neatsako jei parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

    6.3. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu įsipareigoja nemokamai sutaisyti prekę ar pakeisti ją kita, jei ji dėl kokybės trūkumų nebeatitinka jai keliamų reikalavimų.

    6.4. Pardavėjas neatsako už prekės natūralų nusidėvėjimą, pažeidimus, kurie atsiranda dėl mechaninio poveikio ar netinkamo prekės naudojimo.