Intelektualinė nuosavybė

 •  7. Intelektinė nuosavybė
  1.7. Pirkėjas įsipareigoja nepažeisti Pardavėjo intelektinės nuosavybės teisių, nekopijuoti bei nenaudoti prekių komerciniais tikslais, neprekiauti jomis, iš anksto to nesuderinus su UAB „Kolje“.

  2.7. UAB „Kolje“ kurtiems dirbiniams išduoti Europos bendrijos dizaino registracijos pažymėjimai.

  8. Baigiamosios nuostatos.
  1.8. Visi nesutarimai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  2.8. Visi pranešimai Pirkėjui bus teikiami nurodytu elektroniniu paštu. Visus pranešimus Pardavėjui Pirkėjas privalo teikti elektroniniu paštu info@kolje.lt