Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

 •  4.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes, o nurodęs, kad jas atsiims Pardavėjo buveinėje, atsiimti jas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakymo patvirtinimo. Pirkėjui neatsiėmus prekių per nustatytą terminą, sumokėti pinigai grąžinami be atskiro įspėjimo, išskyrus atvejus, kai prekė buvo gaminama pagal individualų užsakymą (šiuo atveju sumokėti pinigai negrąžinami).

  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos bei savo lėšomis grąžindamas prekę Pardavėjui. Už Prekę sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 5 darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos, įsitikinus, kad Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

  4.3. Bendrųjų sąlygų 2.2. punktas netaikomas ir Pirkėjas negali atsisakyti prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą.

  5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
  5.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu bei individualiai aptartu terminu.

  5.2. Pardavėjui dėl bet kokių priežasčių negalint pristatyti užsakytų prekių Pirkėjui, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją elektroniniu paštu bei grąžinti sumokėtus pinigus.